Tutkimus ja kehitys

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia kehittää toimintaansa jatkuvasti. Urheiluakatemia tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Jyväskylän Yliopiston Vuokatin yksikön kanssa. Yhteistyössä saadaan suoraan tutkimustietoa siirrettyä urheiluakatemian ja urheilijoiden käyttöön.  

Tutkimus - Nuorten maasto- ja ampumahiihtäjien kehittyminen urheilulukiossa

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiassa käynnistettiin syksyllä 2017 kolmen vuoden tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on kartoittaa nuorten maastohiihtäjien kehittymistä urheilulukion aikana. Tutkimukseen osallistuu yhteensä noin 30 maasto- ja ampumahiihtäjää Sotkamon urheilulukion 1. ja 2. vuosikurssilta. Tutkimuksessa seurataan urheilijoita erilaisin mittarein muun muassa sykevälivaihtelun yöseurannalla, sylkinäyttein, pikkumatoilla, tekniikkatesteillä ja suorilla mattotesteillä. Kattavien seurantavälineiden avulla pystytään seuraamaan mainittujen asioiden merkityssuhteita ja kehittymistä. Tutkimuksen toteuttaa Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitos ja siitä vastaa liikuntatieteiden tohtorikoulutettava (Ph.D. Candidate) Christina Mischica.

Tutkimukseen osallistuvista urheilijoista puolet on tyttöjä ja puolet poikia. Urheilijat harjoittelevat tutkimuksen aikana oman harjoitussuunnitelman mukaan. Tutkimuksessa hyödynnetään monenlaista nykyaikaista teknologiaa, sillä esimerkiksi stressitasojen ja sykevälivaihtelun mittaamiseen on käytössä Emfit QS -laite, joka monitoroi urheilijaa yön aikana. Hiihdon taloudellisuutta ja tekniikkaan voidaan mitata puolestaan mattohiihtoteknologian avulla. Tutkimuksessa hyödynnetään kattavasti Vuokatissa sijaitsevaa, Jyväskylän yliopiston liikuntateknologiayksikön laitteistoa. Ensimmäiset mittaukset suoritetaan vuoden 2017 loppupuolella ja seuranta jatkuu seuraavan 2,5 vuoden ajan.

Urheilu - Menestyksen kasvualusta -hanke 1.4.2016 - 31.12.2018

Vuokatti-Ruka urheiluakatemia kehittää nuorten urheilijoiden urheilun ja opintojen yhteensovittamista ja elämänhallintataitoja. Urheilu - Menstyksen kasvualusta -hankkeen tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaisesti Vuokatti-Ruka urheiluakatemiassa opiskelevien urheilijoiden valmennuksen ja opintojen yhteensovittamista, kehittää pdf elämänhallintataitoja sekä kartoittaa jatko-opintomahdollisuuksia.

Hankkeen tuloksina urheilijoiden opintomenestys paranee ja he viihtyvät koulussa ja huoltajilla on turvallinen tunne päästää nuori urheiluakatemian oppilaitokseen. Urheilijalle muodostuu moniammatillinen tukiverkko, joka tukee häntä kaikissa tilanteissa. Tukeminen ei rajoitu pelkästään urheiluakatemia-aikaan, vaan myös akatemian jälkeiseen tulevaisuuteen.

Hankkeen hallinnoijana toimii Sotkamon kunta. Hankerahoitusta on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. 

Lisätiedot:
Juha Toivo    
projektipäällikkö        
Vuokatti–Ruka Urheiluakatemia
Puh. 044 200 2992
juha.toivo@vrua.fi

 

Vuokatti-Ruka urheiluakatemian valmennuksen kehittäminen -hanke 1.2.2015 - 31.1.2017

Hankkeen tavoitteena on rakentaa yksinkertainen ja toimiva seurantajärjestelmä fyysisen kuormituksen, kehittymisen ja tekniikan seurantaan. Lisäksi rakennetaan tarvittavat testipaketit ja palautteet ko. asioiden arvioimiseen kestävyyslajien urheilijoille Vuokattiin ja alppilajien urheilijoille Rukalle sekä heidän valmentajilleen työkalut käytännön toiminnan avuksi.

Seurantajärjestelmä on uusi teknologinen innovaatio ja toteutetaan laajamittaisen tutkimuksen avulla yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Oulun yliopiston Kajaanin yksikön kesken. Seurantajärjestelmän kehittämisestä vastaa hankkeen päätoteuttaja Jyväskylän yliopisto. Hankkeen osatoteuttaja CEMIS Oulu on kehittänyt urheilijoiden suorituskyvyn ja rasituksen seurantaan soveltuvia biosensorimittauksia. Tässä hankkeessa niistä kahta pitkälle optimoitua käytetään nuorten urheilijoiden säännölliseen seurantaan. Tavoitteena on kortisolin ja laktaatin non-invasiivinen määrittäminen kokonaisrasituksen seurannassa. Lisäksi hankkeessa pyritään optimoimaan sylkinäytteiden keräys kenttäolosuhteissa. Hankkeen aikana saadaan tietoa rasituksen merkkiaineiden pitoisuuksista ja vertaillaan sylkimittauksen käytettävyyttä verinäytteiden rinnalla laktaatin ja kortisolin mittauksissa. Tähän liittyvät sensoripinnat valmistetaan hankkeen aikana.

Hankkeen tuloksena syntyy uudistuneet valmennuksen arvioimisen työkalut akatemioiden käyttöön. Tämä mahdollistaa laadukkaamman valmennuksen seurannan, sekä oppilaiden lukumäärää voidaan kasvattaa. Urheiluakatemiat voivat kasvaa ja kansainvälistyä. Kehitettyä laadukasta palvelua tarjotaan myös ulkomaisille urheilijoille mahdollisuutena opiskella ja harjoitella laadukkaissa olosuhteissa Suomessa (koulutuksen vienti). Tutkimustoiminnan tulokset voivat olla kaupallistettavissa ja tulevaisuudessa on mahdollista kehittää vientituote asian pohjalta.

Hanke on ylimaakunnallinen, jossa rahoittajina ovat Kainuun liitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto ohjelmasta (TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen EAKR). Kuntarahoituksesta vastaavat Sotkamon kunta ja Kuusamon kaupunki. Hankkeessa rahoittajina ovat myös Suomen hiihtoliitto ja Olympiakomitea.

Tutkimuksen loppuraportti on luettavissa tästä.

YHTEYSTIEDOT

Postiosoite:
Markkinatie 1
88600 SOTKAMO

 

 

 

 

Instagram

© 2020 Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia