Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia - Oppilaitokset - Kainuun kesäyliopisto

Kainuun aalto

Kainuun aalto järjestää alueellaan avointa yliopisto-opetusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta, kielikoulutuksia, lukiolaiskursseja sekä omaehtoista oppimista tukevaa toimintaa. Opetus toteutetaan joustavina monimuoto-opintoina, joissa mahdollinen lähiopetus sijoittuu ilta- ja viikonloppuopinnoiksi, joten opiskella voi myös työn tai muun päätoimisen toimen ohella.

Kainuun aallossa voi suorittaa mm. kasvatustieteellisiä, humanistisia, liikunta- ja terveystieteellisiä sekä oikeus- ja yhteiskuntatieteellisiä opintoja. Opetus noudattaa opinnoista vastaavan yliopiston/ammattikorkeakoulun tutkintovaatimuksia.

Avoin korkeakouluopetus – monipuolinen ja kaikille avoin!

Avoimet korkeakouluopinnot ovat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ulkopuolelle tuotettua maksullista korkeakoulutasoista opetusta. Opinnot ovat pääosin avoimia kaikille iästä, tavoitteista ja pohjakoulutuksesta riippumatta eivätkä pääsykokeetkaan ole esteenä opintojen aloittamiselle, sillä niitä ei yleensä ole. Opinnot ovat vapaasti valittavissa ja yhdisteltävissä oman kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Opinnoilla voi täydentää aikaisempia opintoja tai jo olemassa olevaa ammattitaitoa. Avoimen yliopiston opinnot ovat myös yksi tie yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi. Ns. avoimen yliopiston väylän kautta voit hakeutua yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Väylän kautta hakevien ei pääsääntöisesti tarvitse osallistua valintakokeeseen. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintokokonaisuudet luetaan yleensä hyväksi yliopiston tutkintorakenteeseen. Väylähaun perusteet vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain!

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Kainuun aaltoon!

Osaamiskeskus Kainuun Aalto
Koskikatu 1
87200 Kajaani

Koulutussuunnittelija/Avoin AMK-opetus, opiskelijaohjaus
Mira Huotari
p. 040 1488 591
e-mail: mira(at)kainuunaalto.fi

Koulutussuunnittelija/Avoin yliopisto-opetus
Birit Oksman
p. 040 1488 592
e-mail: birit(at)kainuunaalto.fi

YHTEYSTIEDOT

Postiosoite:
Markkinatie 1
88600 SOTKAMO

Instagram

© 2019 Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia