Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia - Tenetin yläaste

Korkea-asteen opinnot Vuokatti-Ruka urheiluakatemiassa

 

Korkea asteen jatko-opinnot toteutetaan yhteistyössä eri oppilaitosten ja akatemioiden kanssa huomioiden urheilijoiden omat tavoitteet opintoja ja urheilu-uraa kohtaan. Yhteistyöoppilaitoksiin on luotu ns. yhteyshenkilöjärjestelmä.  Yhteyshenkilöjärjestelmän tavoitteena on selkeyttää yhteistyötä akatemian ja oppilaitoksen sekä urheilijan ja oppilaitoksen välillä. Eri oppilaitoksissa on erilaisia käytäntöjä urheilun ja opiskelun yhdistämisestä sekä joustavista opintomenetelmistä. Niissä oppilaitoksissa (Itä-Suomen yo, Kajaanin AMK, Karelia AMK, Savonia AMK), joissa urheilijat voivat suorittaa urheiluakatemia opintoja osana opiskeltavaa tutkintoa toimintaan seuraavan toimintamallin mukaisesti:

1. Urheilija hakeutuu haluamaansa oppilaitokseen https://opintopolku.fi/wp/fi/ – sivuston kautta

2. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen urheilija hakeutuu Vuokatti-Ruka urheiluakatemiaan

3. Vuokatti-Ruka urheiluakatemia päättää hyväksytyistä ja toimittaa listan valmennettavista oppilaitokseen

4. Urheilija ottaa yhteyttä oman alansa opoon ja sopii urheiluakatemiaopintojen tekemisestä

5. Urheilija ottaa yhteyttä Vuokatti-Ruka urheiluakatemian yhteyshenkilöön opintojen suorittamiseksi

5. Akatemian yhteyshenkilö ilmoittaa oppilaitokselle opintojen suorittamisesta

6. Oppilaitoksen yhteyshenkilö merkitsee opintorekisteriin hyväksi luetut opinnot

 

Yhteistyöoppilaitokset:

Itä-Suomen Yliopisto

 • Itä-Suomen yliopistossa voit opiskella 13 koulutusalalla kandidaatin tai maisterin tutkinnon
 • Yliopistolla on kaksi kampusta, Kuopiossa ja Joensuussa
 • Korkea-asteella opiskeleva urheilija voi suorittaa yhteensä 15 opintopisteen kokonaisuuden urheiluakatemiaopintoja, joka on mahdollista sisällyttää osin tai kokonaan osaksi tutkintoa
 • opinnot löytyvät weboodista nimellä "urheiluakatemiaopinnot I-III"
 • Yhteyshenkilöt Joensuu: Erja Widgrén-Sallinen, 050 355 6004, erja.widgren-sallinen (at) uef.fi, Kimmo Hyppönen, 050 436 7839, kimmo.hypponen (at) joensuu.fi 
  • Lisätietoja: Joensuun Urheiluakatemia
 • Yhteyshenkilö Kuopio: Johanna Tikkanen, Kuopion alueen urheiluakatemia, 044 7181 790, johanna.tikkanen (at) kuopio.fi
  • Lisätietoja: Kuopion alueen urheiluakatemia

 

Jyväskylän yliopisto

 • Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen liikuntateknologiayksikössä Vuokatissa koulutetaan muuntokoulutuksena tekniikan alan osaajista liikuntatieteiden maistereita
 • Pohjakoulutukseksi vaaditaan vähintään 180 opintopistettä tai vastaavat opinnot tekniikan ja/tai informaatioteknologian koulutusaloilla yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuna
 • Maisterikoulutuksen lisäksi Vuokatissa on mahdollisuus myös tohtoriopintoihin
 • Yhteyshenkilö: Mervi Tolonen, 040 8054 687, mervi.v.tolonen (at) jyu.fi

 

Oulun yliopisto

 • Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon
 • Yhteyshenkilö: Markku Saarela, 050 523 5862, markku.saarela (at) oulu.fi
 • Ensimmäinen yhteydenotto Oulun Seudun urheiluakatemian kautta, Jukka Latva-Rasku, 050 383 8828, jukka.latva-rasku (at) eduouka.fi

 

Kajaanin Ammattikorkeakoulu

 • Mahdollisuus suorittaa 15 opintopisteen kokonaisuus urheiluakatemiaopintoja, joista on mahdollista sisällyttää osin tai kokonaan osaksi tutkintoa (5 – 15 opintopistettä)
 • urheiluakatemiaopintoja voi suorittaa;
  • liiketalouden, liikunnan, matkailun, sairaan- ja terveydenhuollon, Kone- ja rakennustekniikan ja tietojen käsittelyn osaamisaloilla
 • Yhteyshenkilö: Airi Meriläinen 044 7101 618, airi.merilainen (at ) kamk.fi

 

Karelia Ammattikorkeakoulu

 • Voit halutessasi suorittaa 5-15 opintopistettä urheiluakatemiavalmennuksen opintoja (täydentävät opinnot) osana tutkintoasi
 • opinnot löytyvät SoleOPS:sta nimellä "urheiluakatemiavalmennus I-III"
 • opintoihin ilmoittautuminen SoleOPS:n kautta
 • Tärkeintä on valita kiinnostava koulutus ja selvittää, miten koulutuksen toteutus ja oma kilpaurheiluvalmennus on yhteensovitettavissa. Opiskelijalle tehdään aina henkilökohtainen opinto- ja valmentautumissuunnitelma.
 • Yhteyshenkilöt: Mervi Kurula, 050 523 4271, mervi.kurula (at) karelia.fi, 050 436 7839, kimmo.hypponen (at) joensuu.fi 
  • Lisätietoja Joensuun urheiluakatemian ja Karelia ammattikorkeakoulun nettisivuilta

 

Oulun Ammattikorkeakoulu

 

Savonia Ammattikorkeakoulu

 • Savonia-ammattikorkeakoulu on monialainen ammattikorkeakoulu, jolla on menestyksekkäät perinteet urheilijoiden kouluttamisesta.
 • Urheilija voi opiskella millä tahansa Savonia seitsemällä koulutusalalla, mutta hakuvaiheessa on hyvä tutkia eri alojen sopivuutta urheilijaopiskelijalle
 • Savonian urheiluakatemiaopiskelijalla on mahdollisuus suorittaa 15 op laajuinen Urheiluakatemiaopinnot-opintokokonaisuus ja sisällyttää se osaksi tutkintoa
 • Yhteyshenkilö: Pirjo Venhovaara, 044 785 5009, pirkko.venhovaara (at) savonia.fi

 

Osaamiskeskus Kainuun Aalto

 • Avoin korkeakouluopetus
  • Avoimet korkeakouluopinnot ovat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ulkopuolelle tuotettua maksullista korkeakoulutasoista opetusta
 • Ns. avoimen yliopiston väylän kautta voit hakeutua yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella
 • Avoimessa yliopistossa suoritetut opintokokonaisuudet luetaan yleensä hyväksi yliopiston tutkintorakenteeseen
  • Yhteyshenkilöt: Mira Huotari, 040 1488 591, mira(at)kainuunaalto.fi, Birit Oksman, 040 1488 592, birit(at)kainuunaalto.fi

 

Kuusamo opisto

 • Avoin yliopisto-opetus on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetus vastaa sisällöiltään ja vaatimustasoltaan yliopistoissa ja korkeakouluissa järjestettävää opetusta. Opintokokonaisuuksien lisäksi voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.
 • Avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet käyvät sellaisinaan siinä yliopistossa, jonka opetussuunnitelman mukaan ne on suoritettu. Opintosuoritusten vastaavuus muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa on opiskelijan itsensä selvitettävä. Suoritettuaan riittävän määrän avoimia yliopisto-opintoja opiskelija voi kuitenkin yleensä hakea opiskelupaikkaa yliopistoon ns. avoimen väylän kautta.
 • Yhteyshenkilö: Hanne Palosaari, 0400 175 657, hanne.palosaari (at) kuusamo.fi

 

Vuokatti Sport

 • Savonia ammattikorkeakoulu ja Vuokatti Sport järjestävät yhteistyössä fysioterapeutti AMK tutkinnon (210 op).
 • Avoimen yliopiston opintoja ravitsemustieteessä ja liikuntalääketieteessä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
 • Kainuun ammattiopiston liikunta-alan koulutukset Vuokatti Sportissa. mm. Hieronnan ammattitutkinto sekä Liikunnan- ja valmennuksen
 • ammattitutkinto.
 • Yhteyshenkilö: rehtori Mika Tuononen, 050-5272507, mika.tuononen (at) vuokattisport.fi

YHTEYSTIEDOT

Postiosoite:
Markkinatie 1
88600 SOTKAMO

Instagram

© 2020 Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia