Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia - Henkinen valmennus

Psyykkinen valmennus

Vuokatti-Ruka urheiluakatemiassa psyykkinen valmennus on luonnollinen ja monipuolinen osa valmennusprosesseja ja kokonaisvaltaista urheilijaksi kasvamista. Valmentajat saavat koulutusta ja työnohjausta psyykkisen valmennuksen integroimiseen yhä tietoisemmin ja prosessinomaisesti urheilijoiden arkeen. Psyykkisen valmennuksen asiantuntijatoiminnassa painotetaan osallistuvaa asiantuntijuutta, joka on lajin luonnollisessa toimintaympäristössä tapahtuvaa valmentajajohtoista asiantuntijatoimintaa.  Valmennusprosessin tärkeitä psykologisia tekijöitä ovat turvallinen ja innostava ilmapiiri, tehtäväorientoitunut tavoiteilmasto sekä sisäistä motivaatiota ja itseohjautuvuutta tukeva valmennusote.

Urheilijoiden psyykkinen valmennus auttaa urheilijaa itsetuntemuksen vahvistumisessa ja erilaisten psyykkisten taitojen harjoittelussa. Psyykkisiä taitoja hyödyntämällä urheilija voi esimerkiksi kehittää harjoittelun laatua, tehostaa palautumista ja lisätä suoritusvarmuutta kilpailutilanteissa. Psyykkinen valmennus on käytännönläheistä – urheilija saa valmennuksesta mukaansa työkaluja, joita on helppo hyödyntää arjessa.

Psyykkinen valmentaja (sert.) Terhi Lehtoviita tavattavissa Vuokatin urheiluakatemialla keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8-15. Urheilijatapaaminen kestää 50min. Kyselyt pääsääntöisesti valmentajan kautta.

 

Psyykkinen valmentaja (sert.), Terhi Lehtoviita

terhi.lehtoviita@vrua.fi

050-5862619

YHTEYSTIEDOT

Postiosoite:
Markkinatie 1
88600 SOTKAMO

Instagram

© 2020 Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia